MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Nền Móng

Bien Hoa City Square Project
  • Location: Bien Hoa City, Dong Nai Province
  • Investor:
  • Size:
  • Scope of work:
  • Year Built: 2010
TOP