MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Contact

PHUOC HOA INVESTMENT CONSTRUCTION CORPORATION

Address: 225 Nguyen Xi, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Phone : + 84 028 3848 0981

Fax: +84 028 3848 0982

Email: info@phideco.com.vn | Website : www.phideco.com.vn - www.phideco.vn

  • X8FX1J
  • RESETSEND