MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Đầu Tư

Cho Lon Station Project
  • Location: Ward 2, District 6, Ho Chi Minh City
  • Investor: Phideco
  • Size: Investment in the form PPP
  • Scope of work:
  • Year Built:
TOP