MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Giao Thông

Project of Expansion of Vientiane International Airport
  • Location: Vientiane, Lao PDR
  • Investor:
  • Size:
  • Scope of work: Runway construction of Vientiane International Airport
  • Year Built: 2012
TOP