MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Fuji Seal Vietnam Co., Ltd Factory Project
  • Location: Vsip II-A Industrial Park, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
  • Investor: Fuji Seal Vietnam Co., Ltd
  • Size:
  • Scope of work:
  • Year Built: 2012
TOP