MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Mitsuba M-Tech Vietnam Co., Ltd Factory Project-Phase I
  • Location: Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  • Investor: Mitsuba M-Tech Vietnam Co., Ltd
  • Size:
  • Scope of work:
  • Year Built: 2008
TOP