MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

New factory Nissei Electric Vietnam Co., Ltd
  • Location: Lot 41 in Linh Trung EPZ, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
  • Investor: Nissei Electric Vietnam Co., Ltd
  • Size: Construction new factory
  • Scope of work: Construction new factory with floor area: 1000m2, 3 stories
  • Year Built: 12/2015
TOP