MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Factory of Pouring and Packing, Trading Drug for Protecting Plant
  • Location: Duc Hoa I Industrial Park, Duc Hoa District, Long An Province
  • Investor: Phu Nong Plant Protection JSC
  • Size:
  • Scope of work: New factory construction
  • Year Built: 2016
TOP