MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Nền Móng

NPK Phu My Plant Project
  • Location: Phu My I Industrial Zone, Tan Thanh District, Ba Ria-Vung Tau Province
  • Investor: Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation
  • Size:
  • Scope of work: CDM piling construction
  • Year Built: 2016
TOP