MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

The Thakhek Water Supply Development Project
  • Location: Lao PDR
  • Investor:
  • Size:
  • Scope of work: Concrete works, structural and finishing works for Admin Building
  • Year Built: 2015
TOP