MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

YKK Factory Project
  • Location: Amata Industrial Park, Bien Hoa City, Dong Nai Province
  • Investor: YKK Vietnam Co., Ltd
  • Size:
  • Scope of work:
  • Year Built: 2015
TOP