MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Nền Móng

Dự án Quảng trường Thành phố Biên Hòa
  • Địa điểm: Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Chủ đầu tư:
  • Quy mô:
  • Phạm vi công việc:
  • Năm xây dựng: 2010
TOP