MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Giao Thông

Dự án mở rộng Sân bay Quốc tế Viêng-chăn
  • Địa điểm: Viêng Chăn, CHDCND Lào
  • Chủ đầu tư:
  • Quy mô:
  • Phạm vi công việc: Thi công đường băng sân bay Viêng Chăn-Lào
  • Năm xây dựng: 2012
TOP