MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

KINH DOANH VẬT LIỆU

Mục tiêu trở thành nhà phân phối chính thức cho các nhà máy sản xuất VLXD trong và ngoài nước, PHIDECO đang nỗ lực từng bước xây dựng nguồn nhân lực và mở rộng quy mô trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.

TOP