MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Dự án mở rộng nhà máy Rohto-Mentholatum
  • Địa điểm: KCN Vsip I, tỉnh Bình Dương
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum Việt Nam
  • Quy mô:
  • Phạm vi công việc: Mở rộng nhà máy
  • Năm xây dựng: 2013
TOP