MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp

Dự án cấp nước Thakhek
  • Địa điểm: CHDCND Lào
  • Chủ đầu tư:
  • Quy mô:
  • Phạm vi công việc: Công tác bê tông, công tác kết cấu và hoàn thiện cho tòa nhà văn phòng
  • Năm xây dựng: 2015
TOP