MENU MOBILE
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN PHƯỚC HÒA

XÂY LẮP

Ngoài kinh nghiệm và nhân lực kế thừa từ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Phước Hòa, Công ty PHIDECO liên tục bổ sung và đào tạo nguồn nhân lực cùng các ứng dụng tiên tiến cũng như thiết bị mới trong thi công xây lắp. Vì thế, tuy còn non trẻ nhưng PHIDECO đã được các nhà thầu trong và ngoài nước tin tưởng chọn làm đối tác thi công các công trình công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, PHIDECO luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác nhận các công trình thi công với các nhà thầu nước ngoài. Qua đó, các cán bộ, kỹ sư và công nhân có thể nâng cao trình độ chuyên môn và tác phong làm việc từ các đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc và Lào.

TOP